Pri sistemih stisnjenega zraka uporabljamo za zaščito pred previsokim tlakom vzmetne varnostne ventile. Ti morajo biti opremljeni tako, da jih je, kadar so pod obratovalnim tlakom, mogoče razbremeniti od zunaj.

Vsaka tlačna posoda, kompresor in dodatna oprema, ki se uporablja za hranjenje stisnjenega zraka s tlakom, višjim od atmosferskega, mora biti zaščitena pred povišanjem tlaka z napravo, ki prepreči, da bi tlak v kateremkoli delu sistema narasel za več kot 10% nad nazivnim obratovalnim tlakom. Vsak del pregrajene posode predstavlja posebno tlačno posodo in mora biti priključen na napravo za rabremenjevanje tlaka. Propustnost varnostnega ventila mora biti taka, da ob najneugodnejših pogojih tlak ne preseže nazivnega delovnega tlaka za več kot 10%.

Varnostni ventil mora ustrezati vsem zahtevam veljavne zakonodaje. O tem je potrebno voditi dokumentacijo, katero je potrebno priložiti k ostali dokumentaciji o tlačni posodi in jo predati kupcu. Njegova dolžnost je, da to dokumentacijo tudi hrani.