V obsežnih sistemih s stisnjenim zrakom imajo lahko nekateri podsistemi ali veje potrebe po omejevanju tlaka na nivo, ki je nižji od tlaka v glavnem razvodu. V teh primerih je uporabljen tlačni regulacijski ventil, ki ga imenujemo regulator tlaka. Ta zmanjša primarni tlak na nižji, konstantni sekundarni, meri in regulira razlike v tlakih.

Po navadi je nameščen tudi kombiniran sklop filtrskega regulatorja in naoljevalca, ki izloča kapljice vode, nato regulira tlak ter nazadnje naolji zrak za potrebe mazanja vrtečih se delov strojev na stisnjen zrak.

 

 

 


Regulatorji tlaka – omogočajo nastavitev želenega pritiska, ki ga potrebuje porabnik.

  

 

 

 

Prenesi to datoteko (AIRTAC_regulator.PDF)Regulator [ ] 2714 kB

Filtri z regulatorjem tlaka – vsebujejo mehanski ciklonski filter z avtomatskim ali ročnim izpustom kondenzata ter regulator tlaka za nastavitve 

želenega pritiska uporabnika.

 

 

 

Prenesi to datoteko (GFR_filter regulator.PDF)Filter z regulatorjem [ ] 5019 kB

Naoljevalci – stisnjen zrak naolji za pravilno delovanje pnevmatskih orodij, strojev in naprav.

 

 

 

 

Prenesi to datoteko (GL_naoljevalec.PDF)Naoljevalec [ ] 3028 kB

Pripravne grupe – so sestavljene iz filtra z regulatorjem tlaka in naoljevalcem, ki so najbolj primerne za občutljiva pnevmatska orodja in stroje ter naprave.

 

 

 

 

 

Prenesi to datoteko (GFC_filter regulator+naoljevalec.PDF)Pripravna grupa [ ] 3735 kB

Seti – so kompletne pripravne grupe s hitrimi spojkami, ki imajo prednosti:

  • Kombinirana uporaba na enem odjemnem mestu (čist zraka/naoljen zrak),
  • Hitre spojke so usmerjene k uporabniku, kar omogoča enostavno, priročno priključitev porabnikov,
  • Zidni nosilec, namenjen pritrditvi pripravne grupe na najbližjem mestu uporabe
    .
Prenesi to datoteko (GC_set.PDF)Set kombinacija[ ]3350 kB