Ločevalci olja iz kondenzata so namenjeni separiranju - ločevanju olja in nečistoč iz kondenzata, ki nastane v komprimiranem zraku in jih izpušča odvajalec iz ciklonskih izločevalnikov, filtrov zraka in tlačnih posod.

Lokalni zakoni in predpisi zahtevajo, da kondenzat, ki nastane pri stiskanju zraka, zaradi vsebnosti olja ne sme biti odveden neposredno v okolico.

To zagotovimo s pomočjo separatorjev, ki preko štirih čistilnih korakov in sicer sedimentacije, komore, težnostne ločitve in aktivnega oglja zagotavlja izpolnjene zahteve ekološke zakonodaje.

V kolikor kondenzat ni očiščen olja, ga je potrebno zbrati in predati v nadaljnjo obdelavo pooblaščeni organizaciji!

 


WOS-M je ločevalec olja iz kondenzata s filtrskim vložkom, ki se ga po zasičenju enostavno nadomesti z novim.

Večstopenjski proces ločevanja, ki zagotavlja izjemne zmogljivosti ter neovirano obratovanje, vključuje oleofilni filtrirni medij, ki nase veže vodo ter aktivno oglje.

WOS-M serija pokriva kapacitete kompresorjev do 4m3/min.

Prednosti:

 • Ni komplicirane konstrukcije,
 • Stenska ali talna postavitev,
 • Priklop na katerikoli odvajalec kondenzata,
 • Ločuje vse vrste olj,
 • Preostanek olja je pod 20 ppm,
 • Enostavno vzdrževanje,
 • Zamenljiv filtrski vložek,
 • Hitra in čista menjava vložka,
 • Hiter in enostaven priklop,
 • Ni potrebe po umirjevalnih rezervoarjih (ni tvorbe bakterij),
 • Majhna, kompaktna oblika.

WOS serija so naprave za najbolj ekonomično in učinkovito ločevanje olja iz kondenzata.

Večstopenjski proces ločevanja, ki ga zagotavlja izrablja filtre, ki nase vežejo olje ter filtre iz aktivnega oglja. Sistem zagotavlja izjemno zmogljivost in zanesljivo obratovanje

WOS serija pokriva kapacitete  kompresorjev do 35 m3/min

Prednosti:

 • enostavna instalacija,
 • uporaben v vseh tipih kondenzata,
 • možnost ločevanja vseh vrst olj,
 • preostanek olja je le 10 ppm,
 • enostavno vzdrževanje,
 • ni potrebe po rezervoarju za kondenzat - ni tvorb bakterij,
 • majhna, kompaktna konstrukcija,
 • testni ventil in testni set za jemanje vzorcev.

ÖWAMAT zanesljivo odstrani olje iz kondenzata. Postopek je v bistvu usmeritev pretoka kondenzata v predelke, kjer se ohladi in hkrati filtrira preko koalescentnih filtrov in filtrov z aktivnim ogljem.

Po tem procesu je kondenzat čist do te mere, da je vodo možno izpustiti v javno kanalizacijsko omrežje. Olje izteče v posebno lovilno posodo in zanj se poskrbi ločeno.

ÖWAMATserija pokriva kapacitete  kompresorjev do 70 m3/min

Postopek delovanja:

 1. SEDIMENTACIJA - VSTOP KONDENZATA (odušek z ogljenim filtrom, kjer se izločijo aerosoli)
 2. KOMORA ZA UMIRITEV VODE (kondenzat priteče pod pritiskom, kjer se zavrtinči in potem umiri)
 3. IZTOK OLJA – TEŽNOSTNE LOČITVE (kot pod katerim izteka olje je nastavljiv)
 4. FILTRIRANJE VODE (kondenzat nato steče v ločevalno posodo, kjer se nahaja dvostopenjski filter, olje in večji delci nesnage se vpijejo v predfiltru, preostale ogljikovodike pa vsrka aktivno ogljeni filter)
 5. Na koncu skozi izpust priteče čista voda, ki je neškodljiva za okolje.